Meteen naar de inhoud

Lid worden & Licenties

BELANGRIJKE INFORMATIE:  Aanvragen licenties.

Nieuwe leden:

Nieuwe leden moeten éérst lid worden van de vereniging. Dit doe je door je aan te melden bij de secretaris. Dit kan telefonisch of via e-mail.

De secretaris meldt het nieuwe lid aan bij de KNWU. Dit is natuurlijk het geval als een licentie aangevraagd wordt, maar het is ook het geval als er geen licentie wordt aangevraagd. De KNWU houdt ook de gegevens bij van leden zonder licentie.

Bij aanmelden via de mail altijd de volgende gegevens doorgeven:

Naam (voorletters, roepnaam en achternaam), adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

De secretaris meldt de nieuwe leden aan bij de KNWU. De KNWU stuurt het nieuwe lid een welkomstmail met gegevens om digitaal in te loggen en zo de licentiekeuze door te geven.

Tegelijkertijd moet je de contributie en kleding betalen aan de penningmeester. Deze informatie is naar de bestaande leden verstuurd maar is natuurlijk ook hier te vinden op de website van HRTC. Reken het bedrag uit dat je moet betalen en maak dit, onder vermelding van je naam, over naar het rekeningnummer van HRTC. Voor het kledingregelement klik hier.

Ook de HRTC houdt natuurlijk rekening met de AVG. Klik hier voor onze privacycverklaring. Wij  vragen je het toestemmingsformulier in te vullen en naar ons te versturen. Klik hier voor het toestemmingsformulier.

Bestaande leden:

Bestaande leden kunnen zelf inloggen op de KNWU-site en de licentie aanvragen c.q. verlengen.

Daarnaast, zoals gebruikelijk, zelf de contributie en kledingbijdrage overmaken naar de penningmeester.

Verzending Licenties:

De licenties worden niet meer naar de vereniging verzonden maar rechtstreeks naar de leden zelf. De vereniging heeft wel de mogelijkheid om een licentie tegen te houden b.v. omdat het lid nog verplichtingen heeft.

De licentie wordt pas aangemaakt als de vereniging akkoord is en de licentie heeft vrijgegeven. De vereniging geeft de licentie pas vrij nadat de contributie en het kledinggeld is betaald.

Er wordt dus geen enkele licentie aangemaakt zonder toestemming van de vereniging.

Voorkom dus gedoe en betaal de contributie op tijd!

De licenties worden om de twee weken aangemaakt.


Overstap andere vereniging.

Dit gaat nu ook via de KNWU-site en niet meer via een wijzigingsformulier. Ook hier geldt dat eerst de oude vereniging akkoord moet gaan. Ook dat betekent dat er geen verplichtingen meer moeten zijn naar de ‘oude’ vereniging. Het komt er in de meeste gevallen op neer dat de HRTC-kleding ingeleverd moet zijn.

Opzeggen lidmaatschap KNWU.

Ben je gestopt of wil je stoppen met wielrennen dan is het niet voldoende om op te zeggen bij HRTC. Je moet ook altijd je lidmaatschap opzeggen bij de KNWU.

Het lidmaatschap moet opgezegd zijn vóór 1 januari van het volgende jaar.

Heb je de KNWU niet opgezegd dan krijg je, na 1 maart, automatisch een C-licentie toegestuurd die natuurlijk ook betaald moet worden.

Zijn er nog vragen neem dan gerust contact met me op.

Leon Mur, secretaris